SAS Kompas

Cílem SAS Kompas je pomoc rodinám s dětmi do 18 let z Nového Města a okolí, které se nacházejí v těžké nebo nepříznivé situaci a nedokáží ji sami bez pomoci překonat.

Provozní doba: pondělí do pátku v čase od 8:00 do 17:00.


Směřujeme společně ve spolupráci se členy rodiny ke zlepšování situace rodiny. Nejčastěji se zaměřujeme na témata vzdělávání, zaměstnání, dluhy, hospodaření, osobní dokumentace, funkční vztahy, bydlení, zdravotní péče, apod. V případě, že nedokážeme s problémem pomoci, přepošleme či doprovodíme klienta do jiné odborné služby.Cílová skupina:

rodiny s dítětem/dětmi


Služba je poskytována především terénní formou (v domácnosti) i ambulantní formou (v konzultovně služby).Kontakty:

Ředitel organizace:

Ludvík Bára - ludvik.bara@majak-nmps.cz, tel.: 739 416 716

Vedoucí služby:

Hana Ptáčková hana.ptackova@majak-nmps.cz; tel.: 770149389

Pracovnice služby:

Lucie Banyákoválucie.banyakova@majak-nmps.cz; tel.: 776480236