NZDM KINO

POSLÁNÍ

NZDM KINO je určeno dětem a mladým lidem ve věku 9–26 let v Novém Městě pod Smrkem a v regionu Frýdlantsko a kteří se ocitají v obtížné životní situaci. Poskytujeme informace, podporu v oblasti vztahů, vzdělání, zaměstnání a dalších oblastech, pomoc, prostor a asistenci při realizaci nápadů a příležitost ke zdravému trávení volného času. Vedeme je k samostatnosti a pozitivnímu a smysluplnému životnímu stylu.


Otvírací doba:

Normální režim: Letní režim:

Pondělí: 13:00 – 17:00 Terén (kontakt s klienty v terénu) Pondělí: 12:00 - 16:00 (kontakt s klienty v terénu)
Úterý: 13:00 – 17:00 Klub Úterý: 12:00 - 16:00 Klub
Středa: 13:00 – 17:00 Klub Středa: 12:00 - 16:00 Klub
Čtvrtek: 13:00 – 17:00 Klub Čtvrtek: 12:00 - 16:00 Klub
Pátek: 12:00 – 16:00 Klub Pátek: 12:00 - 16:00 Klub


Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku od 9 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách.

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Kontakty

Vedoucí klubu:

Ludvík Báraludvik.bara@majak-nmps.cz, tel. 739416716

Pracovníci klubu:

Barbora Bárovábarbora.barova@majak-nmps.cz

Petr Jersákpetr.jersak@majak-nmps.cz

Martina Dvořáková - martina.dvorakova@majak-nmps.cz

Těžká doba

Již je to skoro rok, kdy pandemie koronaviru zásadně ovlivnila náš osobní a společenský život. Je to změna, která vše obrátila naruby.

Právě proto jsme zde pro Vás !!!

Pokecáme s vámi, zanadáváme si, probereme vážné věci, pomůžeme vyřešit krizové záležitosti, budeme se s vámi učit, vyslechneme vás.

Obracejte se na nás, pište nám na Facebook, Messenger a na e-maily, nebo i zavolejte.

Nebojte se nebo nestyďte, opravdu je to velmi těžká doba, kterou nikdo nezná a vy naši kamarádi jste pro nás velmi důležití a nechceme,

aby jste se zbytečně trápili !!!

Velmi nám na vás záleží a chceme vám pomáhat!!!


Rozdělení klubu:

Klub je rozdělen na dvě části. Pro mladší a starší klienty. Mladší klienti jsou ve věku 9 - 11 let a starší klienti ve věku 12 - 26 let. Samozřejmě, že rozdělení klientů vždy posuzujeme podle individuálních potřeb klienta.

21.09.2020 proběhne v našem zařízení den otevřených dveří.

Od 12:00 do 17:00 budou poskytnuty prostory nově zrekonstruovaného klubu včetně vybavení, podání informací o fungování NZDM, včetně činností a aktivit klubu.

Začíná Týden nízkoprahových klubů. NZDM KINO vás zve na návštěvu světa teenagerů

Nové Město pod Smrkem, 21. 9. 2020 – Nízkoprahové kluby po celém Česku tento týden otevírají své dveře široké veřejnosti. Do kampaně České asociace streetwork, které pro letošní už čtrnáctý ročník zvolila motto “Přijďte nahlédnout do světa teenagerů”, se letos zapojilo stodevatenáct terénních a nízkoprahových programů. Ty poskytují služby pro děti a mladé lidi. Ke kampani se připojuje i NZDM KINO, který bude pro veřejnost zdarma otevřený od 10:00 do 17:00 hodin.

Během posledního zářijového týdne, od 21. do 25. 9. má veřejnost možnost bezplatně navštívit přes stovku nízkoprahových klubů. Kromě nahlédnutí do činnosti a fungování klubů mohou zejména rodiče teenagerů v rámci bezplatného poradenství získat odborné rady ohledně problémů týkajících se dospívání jejich dětí. Každý klub si také připravuje svůj vlastní program. Do týdne nízkoprahových klubů se zapojil i NZDM KINO na Frýdlantsku.

„Všichni se v pubertě cítí někdy bezradní. Ať už jde o starosti způsobené problémy doma, ve škole, experimentováním s drogami, obtížemi s hledáním práce či pocitem, že jste sami a nikdo vám nerozumí. Nízkoprahové kluby poskytují bezpečný prostor, ve kterém děti i teenageři nachází podporu při řešení nejrůznějších obtíží – naši pracovníci poskytnou radu nebo doprovod při hledání východiska z obtížné vztahové, rodinné nebo studijní situace,” přibližuje poslání těchto klubů Ludvík Bára – vedoucí NZDM KINA. A dodává, že služeb jen jejich klubu v loňském ruce využilo 217 dětí a mladých dospívajících.

Právě odborná intervence těchto pracovníků snižuje rizika, která mladým dospívání často přináší. “Jsme rádi, když nízkoprahové kluby přijdou navštívit rodiče dětí v rizikovém věku nebo dokonce i učitelé, kteří děti a mladé dospělé mohou na tyto služby nasměrovat,” uvádí Martina Zikmundová z České asociace streetwork s tím, že během tohoto týdne chtějí oslovit skrze své návštěvníky i další děti a mladé, kteří zatím do klubů nedocházejí. “Nemusí vždy jít o nějaký závažný problém, teenageři mají vůči dospělým přirozenou nedůvěru, v klubech často najdou v pracovnících parťáky,” dodává.

Nízkoprahových klubů je v Česku podle posledních údajů MPSV celkem 249. Veškeré služby jsou klientům poskytovány zdarma.

Bližší informace k programu našeho klubu v rámci Týdne nízkoprahových klubů najdete na www.majak-nmps.cz.

NZDM KINO Po celý den budou poskytnuty prostory nově zrekonstruovaného klubu včetně vybavení, podání informací o fungování NZDM, včetně činností a aktivit klubu.

Česká asociace streetwork sdružuje nízkoprahové sociální služby, mezi nimi nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní programy pro děti a mládež. Tyto služby poskytují bezplatně poradenství a pomoc v nepříznivé sociální situaci dětem a mladým lidem ve věku 6–26 let. Více na www.streetwork.cz.

Kontakt pro média:

Česká asociace streetwork
Martina Zikmundová, ředitelka ČAS, zikmundova@streetwork.cz
Lucie Nemešová, PR a média, lucie@storyhunters.cz, 602 325 029