NZDM KINO

POSLÁNÍ

NZDM KINO je určeno dětem a mladým lidem ve věku 9–26 let v Novém Městě pod Smrkem a v regionu Frýdlantsko a kteří se ocitají v obtížné životní situaci. Poskytujeme informace, podporu v oblasti vztahů, vzdělání, zaměstnání a dalších oblastech, pomoc, prostor a asistenci při realizaci nápadů a příležitost ke zdravému trávení volného času. Vedeme je k samostatnosti a pozitivnímu a smysluplnému životnímu stylu.


Když tě něco trápí, rádi ti pomůžeme!
I pro tebe tu máme spoustu her, pinčes, šipky, stolní fotbal a hokej, hudební nástroje.
Nudíš se? Nepoflakuj se a klíďo přijď, jsme tu pro tebe.
Obrátit se na nás můžeš i se školou, kvůli doučování.Cíle

Cílem služby je vytvářet podmínky a nabízet mladým lidem prostor pro využití pomoci a podpory při zvládání obtížných situacích v jejich životě, zapojení do skupiny vrstevníků, uskutečnění a rozvoj jejich nápadů a získání nových informací a dovedností.

Principy

Bezplatnost služby (klient přispívá pouze v případě navazujících aktivit - výlety, sportovní turnaje atd.)

Místní a časová dostupnost služby (vhodné označení služby, propagace služby vhodnou formou, přizpůsobení otevírací doby cílové skupině, dostupné umístění služby pro klienty)

Služba je dobrovolná (pravidelná docházka není podmínkou, v rámci provozních hodin může klient kdykoliv přijít a odejít, nemusí se zapojovat do aktivit a činností)

 


Otvírací doba:

Pondělí: od 2 do 6 hodin - Individuální poradenství a Streetwork + Facebook
Domluvíme si schůzku nebo se potkáme venku nebo si napíšeme


Úterý: od 1 do 3 - Klub pro mladší klienty

od 3 do 5 hodin - Klub pro starší klienty

                                                                                                         

Středa: od 1 do 3 hodin - Klub pro mladší klienty

od 3 do 5 hodin - Klub pro starší klienty


Čtvrtek: od 1 do 3 hodin - Klub pro mladší klienty

od 3 do 5 hodin - Klub pro starší klienty


Pátek: od 1 do 3 hodin - Klub pro mladší klienty 

 od 3 do 5 hodin - Klub pro starší klienty 


Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku od 9 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách.

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 


Rozdělení klubu:

Klub je rozdělen na dvě části. Pro mladší a starší klienty. Mladší klienti jsou ve věku 9 - 12 let a starší klienti ve věku 13 - 26 let. Samozřejmě, že rozdělení klientů vždy posuzujeme podle individuálních potřeb klienta. 

Kontakty

Ředitel organizace:

Ludvík Bára - ludvik.bara@majak-nmps.cz, tel.: 739 416 716 


Vedoucí klubu: 

Barbora Bárová barbora.barova@majak-nmps.cz, tel.: 739 416 708


Pracovníci klubu:

Ludvík Bára ludvik.bara@majak-nmps.cz

Lucie Banyáková - lucie.banyakova@majak-nmps.cz

Martina Dvořáková - martina.dvorakova@majak-nmps.cz

Poskytované sociální služby

 

 

Základní nabídka služeb podle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách podle §62 podle odstavce 1

 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 


Základní nabídka dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. §27, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 

1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

2. pracovně výchovná činnost s dětmi,

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

 

Doučování

Pracovník - Individuální doučování s klientem, vyžaduje jeho plnou spolupráci (příprava materiálů, donést si sešit, jasně vymezit učivo, dostavit se na sjednaný termín a čas).

Klient - Nezvládáš učivo ve škole, nebo tě čekají opravné zkoušky a nebo si jen nevíš rady s konkrétním úkolem do školy? Rádi ti poradíme jak se učit, kde najít informace a nebo ti vysvětlíme to, čemu nerozumíš.

 

Realizace vlastních aktivit

Pracovník - Podpora klienta v realizaci jeho vlastní aktivity (turnaj, tanec, hudební skupina, výstava…). Rozvojová sociální intervence, s cílem posílit klientovy organizační schopnosti, jeho aktivní účast a schopnost dosahovat jeho stanovených cílů. Podpora sebedůvěry a pozitivního sebehodnocení klienta. Poskytování průběžné zpětné vazby.

Klient - Chceš uspořádat turnaj ve fotbálku nebo výstavu svých fotek a nemáš na pronájem tělocvičny či galerie? Nabízíme ti prostory, vybavení KINA a třeba i pomocnou ruku.

 

Poskytnutí prostoru

Pracovník - Poskytnutí prostoru pro "obtížné" klienty (delší doba adaptace na prostředí klubu, pracovníky a vrstevnickou komunitu), klient načítá a testuje bezpečné prostředí a procesy na klubové scéně. Dále pomocný výkon pro zápis velmi krátké návštěvy klienta v NZDM, kdy mu po dobu jeho pobytu nebyla poskytnuta žádná jiná služba.

Klient - Klub je otevřený podle otvírací doby (dveře klubu/na webu), můžeš přijít využít naše prostory a vybavení, strávit v klubu čas se svými kamarády. Otevírací dobu klubu najdeš také u vstupu.

 

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

 

Účast na akci

Pracovník - Zapojení klienta do aktivit a akcí přesahující klubovou scénu s cílem posilovat a integrovat klienty do běžného společenského prostředí 

Klient - Čas od času budeme pořádat páteční nebo pobytové akce. Můžeš se přidat.

 


c) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

 

Práce se skupinou

Pracovník – Pracovníky organizovaná, strukturovaná aktivita na vybrané téma, preventivní skupinový program nebo skupinové rozvojové hry.

 

Klient - Sem tam máme pro vás připravený v klubu program na téma nebo zajímavého hosta. Možná řešíš nějaký problém a bude příjemné zjistit, že nejsi sám, společně ve skupině tvých vrstevníků můžeme vymyslet řešení (projekt Děti na rozcestí, Kampaň proti kouření atd.).

 

Individuální plánování

Pracovník - Rozhovor pracovníka s klientem, hledání jednotlivých kroků k naplnění zakázky klienta, časový plán, dílčí cíle. Podpora klientovi zodpovědnosti v řešení jeho situace, poskytování zpětné vazby, oceňování dílčích úspěchů, podpora sebedůvěry. Ze strany pracovníka analýza rizik, společně s klientem hledání možných alternativních cest k dosažení cílů (naplnění potřeb). Při revizi poskytování služby hodnocení změny situace, případného rozvoje, poskytnutí zpětné vazby.

Klient - Když už víme, kde je problém, můžeme společně naplánovat cestu a společně jít krok za krokem k jeho vyřešení.

 


Sociální poradenství

Pracovník - Nejčastěji strukturovaný rozhovor pracovníka s klientem zaměřený na analýzu konkrétní klientovy problémové situace a jeho potřeb, hledání různých možností řešení problémů, poskytování zpětné vazby klientovi. Obvykle trvá delší dobu a často je realizováno mimo prostor klubu (kontaktní místnost).

Klient - Pokud je něco, s čím si nevíš rady, rádi si s tebou o tom promluvíme a pomůžeme ti najít to nejlepší řešení.

 

Situační intervence

Pracovník - Intervence pracovníka do vzniklé situace nejčastěji mezi klienty na klubu s cílem vytěžit její výchovný a rozvíjející potenciál. Situační intervence se uplatňuje např. při konfliktech mezi klienty, porušení pravidel NZDM a následné udělení sankce.

Klient - Můžeme ti pomoci najít východisko ze situace, ve které jsi právě teď.

 

Krizová intervence

Pracovník - Služba spočívá v intervenci krizového stavu klienta/zájemce s cílem snížit krizovou vlnu, redukovat napětí a stres, poskytnout bezpečný prostor a otevřít další možnosti řešení vzniklé situace.

Klient - Jsme tady pro tebe, vyslechneme tě a rádi ti pomůžeme najít řešení i ve chvílích, kdy máš pocit, že žádné řešení není a tvůj svět se obrátil vzhůru nohama.

 


Kontakt

Pracovník - Kontaktní práce buduje bezpečný a důvěrný profesionální vztah mezi klientem a pracovníkem, umožňuje průběžně aktualizovat a udržovat klienta v proaktviním zapojení do řešení jeho situace. Poskytuje klientovi ujištění, pracovníkovi aktuální zpětnou vazbu o vývoji klientovi situace. Při kontaktu pracovník dále průběžně mapuje nové potřeby klienta a identifikuje zakázky typu "tady a teď".

Klient - Když přijdeš do klubu, můžeme spolu mluvit i o maličkostech, které řešíš a nebo si spolu zahrát třeba fotbálek a více se poznat.

 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

Přeposlání

Pracovník - Vyhledání poskytovatele - odborné služby, kterou NZDM neposkytuje. Ověření, že nabízené služby odpovídají potřebám klienta a zajištění kontaktu na tuto službu.

Klient - Potřebuješ pomoc, kterou ti nemůžeme dát? Najdeme organizaci, která to umí.

 

Doprovázení, jednání s institucí

Pracovník - Osobní doprovod klienta do instituce či k jinému poskytovateli, jeho podpora při uplatňování jeho zájmů. Jednání s institucí (nejčastěji se školou) při řešení klientovy zakázky dle stanoveného IP.

Klient - Nevíš si rady s jednáním třeba na úřadě nebo ve škole? Můžeme tam jít spolu.

Informační servis

Pracovník - Poskytnutí ověřených informací klientovi, které nemá nebo si je potřebuje ujasnit, s cílem řešit jeho situaci. Nejčastěji se poskytují informace ohledně procesu jednání s úřady, poskytování osobních informací dalším subjektům, průběhu trestního řízení a výkonu trestu apod. Součástí je rozvoj klientových schopností informace získat samostatně.

Klient - Chybí ti informace a nevíš, kde je najít, rádi ti poradíme.

 

Procesní

 

Jednání se zájemcem o službu

Pracovník - Prvotní analýza potřeb zájemce o službu, ověřování CS, obsahové kontraktování spolupráce, formulace zakázky. Předávání informací o průběhu služby, jejich podmkách, právech a povinostech poskytovatele a klienta.

Klient - Informace o tom, kdo jsme, jak to tady funguje a co ti můžeme nabídnout.

 

odst. 2 § 37 zákona č. 108/2006 Sb.

 

Základní poradenství

Pracovník - Základní sociální analýza potřeb a zájmů zájemce o službu, předání základních informací o možnostech řešení zájemcovi nepříznivé životní situace. Případné přeposlání zájemce na jiný typ služby.

Klient - Pokud si s něčím nevíš rady, u nás máš možnost o problémech mluvit a hledat řešení.